Mandawee "เที่ยวไทยช่วยชาติ" และนวัตกรรมเปลี่ยนประเทศ และนำเสนอวิสัยทัศน์ มุมมองทิศทางธุรกิจการท่องเที่ยว ปี61


แจกบัตรท่องเที่ยวฟรี ส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ภาคประชาชน กับ บริษัท มัณดาวีต์ กรุ๊ป 

โครงการ “เที่ยวไทยช่วยชาติ” กระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด และ บริษัท เว็บสวัสดี จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกันระหว่างสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสา น งานนี้จัดขึ้นเป้นครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ 20 ปี ที่จะรวมทั้งหมดทั้งสิ้นภายในงานเดียว โดยสมาคมการค้าธุรกิจบริการฯ ครบรอบ 3 ปี บริษัทเว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีความเชียวชาญและเป็นที่ 1 ของเว็บจองห้องพักและบริการในประเทศไทย และเป็นที่แรกของไทยครบรอบ 20ปี และบริษัทมัณดาวีต์ กรุ๊ป เป็นอันดับ 1 เรื่องแพ็คเกจท่องเที่ยวแบบครบวงจร ครบรอบ 9ปี โดยมีการร่วมมือกันระหว่างเว็บสวัสดีและสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน เปิดตัว Online Application ช่องทางการตลาดออนไลน์ ไว้เชื่อมต่อระบบออนไลน์ไปทั่วโลกระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย เป็นข้อมูลจากธุรกิจ เช่น เว็บจองหัองพัก และบริการ อนาคตจะเพิ่มหมวดธุรกิจอีก 15 ธุรกิจ ครบวงจร โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บสวัสดี ซึ่งเป็นพื้นที่การค้าออนไลน์ เปิดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย เช่น SME ประเทศไทย โดยผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจเข้ามากรอกข้อมูลใน Application ผ่านทางเว็บไซด์ของสมาคมฯ ซึ่งข้อมูลต่างๆ จะเป็น Database ของการขายสินค้าออนไลน์เชื่อมโยงกันได้ทั้งประเทศไทย และต่างประเทศ

นอกจากนี้ในงานจะมีการเปิดตัวโครงการ “เที่ยวไทยช่วยชาติ” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดยตั้งเป้าหมายส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ภาคประชาชนทั่วประเทศไทย โดยการแจกบัตรท่องเที่ยวฟรีมูลค่า 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น 15 ล้านใบ หมดเขตการใช้บัตรถึงเดือนธันวาคม ปี 2565 ทั่วประเทศ ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมกับร้านคู่ค้าส่วนลดอีก10%  โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บสวัสดี ซึ่งเป็นพื้นที่การค้าทางออนไลน์ เปิดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย เช่น กลุ่ม SME ในประเทศไทย โดยผู้ประกอบการหรือผู้ที่นำบัตรมาใช้เพียงกรอกข้อมูลใน Application ผ่านทางเว็บไซด์ของสมาคมฯ ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ จะเป็น Database ของการขายสินค้าออนไลน์ได้ทุกที่ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จุดมุ่งหมายจะต้องเป็น Search Engine สินค้าและบริการหน้าหลักบริษัทแรกของประเทศไทยและจะเป็นอันดับหนึ่งของโลก เน้นส่วนขยายในกลุ่มธุรกิจออนไลน์ และเพิ่มช่องทางการขายให้ได้มากที่สุด และเป็นดำเนินโครงการต่อเนื่องโดยไม่แสวงหาผลกำไรในทุกปีภายใต้ชื่อโครงการ “คืนคุณแผ่นดิน” และนวัตกรรมเปลี่ยนประเทศเป็นไปตามนโยบาย 4.0 การกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นโดยเฉพาะรายได้ชุมชนให้มีมากขึ้น

บริษัท มัณดาวีต์ กรุ๊ป เป็นเว็บช่วยเหลือนักท่องเที่ยวด้านการคมนาคม การเดินทางท่องเที่ยว จัดหาทริปในประเทศและต่างประเทศเป็นลักษณะ Package Tour รูปแบบครบวงจร การขยายตัวทางธุรกิจเชื่อมต่อกับเว็บสวัสดีที่จะเป็นออนไลน์ที่เป็น Application บริษัท เว็บสวัสดี จำกัด (มหาชน) เน้น Online Application ช่องทางการตลาดออนไลน์ มุ่งเน้นโดยใช้ Database ไว้เชื่อมต่อระบบออนไลน์ไปทั่วโลกระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย เป็นข้อมูลทางธุรกิจ เช่น เว็บจองห้องพัก และบริการ อนาคตจะเพิ่มหมวดธุรกิจอีก 15 ธุรกิจ สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน ไม่แสวงหากำไร ทำโครงการคืนทุกแผ่นดินกับภาคส่วนต่าง ๆ เพิ่มช่องทางการขายมากขึ้น โดยเฉพาะเน้นความมั่นคงและเศรษฐกิจ มีรายได้มากขึ้นโดยเน้นไม่โดนเอารัดเอาเปรียบประชาชนและผู้บริโภค

วัตถุประสงค์สำหรับบุคคลภายนอก
วัตถุประสงค์การเชิญในนามสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน เพื่อเปิดตัวโครงการเที่ยวไทยช่วยชาติ เป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่าง สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน บริษัท มัณดาวีต์ทัวร์ จำกัด และ บริษัท เว็บสวัสดี จำกัด(มหาชน) โดยที่สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสานเป็นผู้จัดทำโครงการ ส่วน มัณดาวีต์ทัวร์ จำกัด และ เว็บสวัสดี จำกัด(มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนในการจัดงานด้านต่างๆ เนื่องจากกลุ่มที่ทางสมาคมเชิญส่วนใหญ่จะเป็นสมาคมด้วยกัน หน่วยงานราชกาลต่างๆ กลุ่ม SME ที่มาร่วมในโครงการเที่ยวไทยช่วยชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายเรื่องการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และเป็นการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชน หรือแหล่งพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ

วัตถุประสงค์การเชิญในนามเว็บสวัสดี จำกัด(มหาชน) เพื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจที่พักโรงแรมชั้นนำ และการบริการที่เป็นคู่ค้าของบริษัท เว็บสวัสดี จำกัด (มหาชน) พบปะเจรจาทำธุรกิจ พร้อมร่วมกันจัดแสดงสินค้าและบริการ สามารถสร้างผลกำไรทางธุรกิจ หามิตรภาพขยายเชื่อมโยงต่อยอดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

วัตถุประสงค์ในนามบริษัทในเครือมัณดาวีต์ กรุ๊ป เพื่อเห็นทิศทางของบริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคต ขยายต่อยอดกลุ่มธุรกิจ และเพิ่มช่องทางทางการขายสู่นวัตกรรมเปลี่ยนประเทศ "เงินสร้างเงิน ธุรกิจสร้างเงิน" ได้อย่างมหัศจรรย์ สามารถเชื่อมต่อธุรกิจร่วมกัน เปิดกว้างให้กับนักธุรกิจและนักลงทุนที่มีธุรกิจของตนเองอยากเข้าร่วมกับบริษัทของเรา และเพิ่มช่องทางในการขายธุรกิจของตน ได้เป็นพันธมิตรร่วมกัน

บัตรเที่ยวไทยช่วยชาติ

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

  1. ต้องเป็นคนไทย และอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  2. ต้องเป็นบุคคลที่อายุเกิน 25 ปีขึ้นไป พร้อมที่อยู่หลักแหล่งที่แน่นอนเป็นค
  3. สามารถท่องเที่ยวได้ในแพ็คเกจต่างๆของบริษัท
  4. ต้องเป็นบุคคลที่มีอาชีพ ที่ทำงานหรือธุรกิจชัดเจน พิสูจน์ได้ 
  5. ต้องไม่เป็นครอบครัวเดียวกัน อาธิเช่น พ่อ แม่ ลูก เพราะเราต้องการกระจายบัตรฟรีไปยังครอบครัวทุกครัวเรือนทั่วประเทศ

บัตรนี้สามารถใช้แพคเกจต่างๆของบริษัทที่มี หรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามที่บริษัทกำหนด
บัตรนี้หมดอายุ 24 ธันวาคม 2565 หรือเป็นไปตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดฃบัตรนี้สามารถใช้เงินฟรีได้หลังจากเปิดบัตร 30 วัน
การใช้เงินในการท่องเที่ยว ต้องเป็นเงินที่เติมจากทางบริษัท มัณดาวีต์ทัวร์ จำกัด เท่านั้น ไม่สามารถใช้เงินจากการเติมที่อื่นได้
เพียงชำระค่าประกันบัตร 499 บาท พร้อมรับบัตร MANDAWEE VIP MEMBER CLUB และได้รับเงินในบัตร VIP จำนวน 3,500 บาท ในกรณีที่ครบ 5 ปี แล้วไม่สูญหาย และไม่มีการใช้งานสามารถรับเงินค่าประกันบัตรคืนได้

Comments