อรูบ้า (Aruba) พัฒนาระบบความปลอดภัยบนเครือข่ายให้ทันสมัยขึ้นเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในยุคที่ อุปกรณ์พกพา คลาวด์ และ อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) กำลังจะครองโลกอรูบ้า (Aruba) พัฒนาระบบความปลอดภัยบนเครือข่ายให้ทันสมัยขึ้นเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในยุคที่ อุปกรณ์พกพา คลาวด์ และ อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) กำลังจะครองโลก
Aruba 360 Secure Fabric มาพร้อมกับความสามารถในการขับเคลื่อนด้วยการวิเคราะห์ (analytics-driven) ใหม่ ๆ มีการป้องกันภัยไซเบอร์ที่ล้ำสมัยเพียบพร้อมด้วยนวัตรกรรมเกี่ยวกับ UEBA ที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และช่วยให้การดูแลความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายขององค์กรทำได้ง่ายขึ้น

กรุงเทพมหานคร, อรูบ้าบริษัทหนึ่งในเครือฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์  (NYSE:HPE) ได้ประกาศเปิดตัว Aruba 360 Secure Fabric ชุดผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่เป็นเฟรมเวิร์กให้องค์กรต่าง ๆ สามารถทำการขับเคลื่อนการวิเคราะห์ตรวจจับการโจมตีภัยออนไลน์แบบ 360 องศาและตอบโต้ได้ในทันควัน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงขององค์กรจากการโจมตีที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยู่ตลอดเวลาในทุกวันนี้  อรูบ้ายังเป็นผู้สรรค์สร้างนวัตกรรมหลายประการใน User and Entity Behavioral Analytics (UEBA) โดยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม  Aruba IntroSpect ทำให้องค์กรต่าง ๆ มีการตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติในระบบเครือข่ายโดยใช้ machine-learning ที่ขยายได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วโดยเริ่มจากโครงการเล็ก ๆ และขยายให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรขนาดใหญ่ได้ในอนาคต
Gartner ทำการวิจัยเกี่ยวกับภัยคุกคามภายในองค์กร (insider threats) พบว่าองค์กรต่าง ๆ ไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับความเสี่ยงภายในองค์กรที่เกิดจากผู้ใช้ภายใน (trusted users) ของตนอย่างเพียงพอ ถึงแม้ว่ามีตัวอย่างมากมายขององค์กรที่เคยประสบภัยนี้มาแล้ว  ในข้อเสนอสรุปในรายงานฉบับนี้ของ Gartner ได้แทรกคำแนะนำให้องค์กรลูกค้าของตนตระหนักถึงภัยคุกคามจากภายในที่เพิ่มขึ้นถึง 100 % และ UEBA เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีหลักที่ควรจะนำมาใช้ป้องกันภัยนี้
เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถระบุภัยคุกคามใหม่ ๆ และไม่รู้ตัวมาก่อนนี้ได้  Aruba 360 Secure Fabric เสนอเพิ่มความสามารถใหม่ให้แก่ระบบความปลอดภัย (security) และทีมงาน IT ด้วยวิธีการที่ครบวงจรในการตรวจจับอย่างรวดเร็วและตอบโต้อย่างทันควันต่อการโจมตีทางไซเบอร์ จากขั้นตอน pre-authorization จนถึง post-authorization อย่างครอบคลุมแม้จะอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายไอทีที่อุปกรณ์มาจากผู้ผลิตที่หลากหลายและสามารถรองรับองค์กรได้ทุกขนาด
องค์ประกอบของ Aruba 360 Secure Fabric มีดังต่อไปนี้ :
Aruba IntroSpect UEBA solution: เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม network-agnostic ตัวใหม่ที่ใช้ในการตรวจสอบ (monitoring) อย่างต่อเนื่องและเป็นซอฟต์แวร์ในการตรวจจับการโจมตีที่ก้าวหน้า ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ในระดับเริ่มต้นตัวใหม่ และใช้ machine-learning ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้ใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อบ่งชี้ถึงแนวโน้มการโจมตีซึ่งต่างไปจากการป้องกันความปลอดภัยในระบบดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิง Machine-learning algorithms จะช่วยระบุคะแนนความเสี่ยง (risk score) ที่ขึ้นอยู่กับระดับของการโจมตีและทำการแจ้งเตือนทีมงานดูแลระบบความปลอดภัยได้ทันท่วงที
Aruba ClearPass: เป็นโซลูชั่นในการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย (NAC) และบริหารจัดการนโยบายความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง สามารถสร้างโปรไฟล์ให้แก่ BYOD และ IoT ทั้งผู้ใช้และอุปกรณ์ มีความสามารถทำการโต้ตอบการโจมตีโดยอัตโนมัติ ปัจจุบันถูกรวมเข้าไปอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Aruba IntroSpect  ซอฟต์แวร์ ClearPass สามารถนำมาใช้ได้กับอุปกรณ์ของทุกผู้ผลิตที่อยู่ในระบบเครือข่าย
Aruba Secure Core: ความสามารถในการป้องกันการโจมตีที่จำเป็นถูกฝังอยู่ในตัวอุปกรณ์ของ Aruba ทั้งหมดอันได้แก่ Wi-Fi access point , wireless controller และ switches รวมทั้งในอุปกรณ์ campus core switch และ aggregation switch รุ่น Aruba 8400  ที่พึ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็ว ๆ นี้

ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ในระดับเริ่มต้นตัวใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Aruba IntroSpect UEBA 
Aruba IntroSpect Standard อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ IntroSpect UEBA  โดยมีคุณลักษณะใหม่ ๆ ถูกเพิ่มเข้าไปเช่นเดียวกับ Aruba IntroSpect Advanced ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท การเพิ่มผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ IntroSpect UEBA ช่วยทำให้ทีม security มีทางเลือกเพิ่มขึ้นและมีวิธีการทำ implement UEBA ที่เร็วขึ้น
Aruba IntroSpect Standard เป็นแนวทางง่าย ๆ ที่องค์กรจะสามารถเริ่มนำระบบรักษาความปลอดภัยที่ใช้ UEBA machine learning มาใช้กับแหล่งข้อมูล (data sources) ขั้นพื้นฐานเพียงไม่กี่แหล่ง ช่วยเร่งความเร็วขององค์กรในการทำ time-to-protection ให้แก่ข้อมูลองค์กรและข้อมูลลูกค้า โดยถูกออกแบบมาสำหรับทำการตรวจสอบ และตรวจจับอย่างง่าย ๆ ต่อ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นบ่อย จุดเปราะบาง พฤติกรรมต่าง ๆ ในระบบเครือข่ายไปจนถึง อุปกรณ์พกพา คลาวด์ อุปกรณ์ IoT และแอพพลิเคชั่นทั้งหมด เพื่อระบุสัญญาณการเกิดของภัยคุกคามได้ก่อนที่จะขยายตัวออกไปและทำสัญญาณเตือน รวมทั้งทำการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
ระบบสามารถเรียนรู้จาก common data source จากแหล่งต่าง ๆ อันได้แก่ Microsoft Active Directory หรือ LDAP authentication records อื่น ๆ และ identity information , firewall logs จาก sources อื่นอย่างเช่น Checkpoint , Palo Alto networks หรือ Aruba monitoring (AMON) logs จากโครงสร้างพื้นฐานของ Aruba เอง การโต้ตอบการคุกคามทำได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ ClearPass ทำการ กัก (quarantine) , จำกัดขอบเขต (restrict) หรือนำออกจากระบบ (remove) ต่อภัยคุกคามที่ระบุได้
ทีม security สามารถเริ่มจากนำ  IntroSpect Standard มาใช้ก่อนแล้วอัพเกรดได้อย่างง่ายดายขึ้นไปเป็น IntroSpect Advanced เมื่อมีความต้องการขยายตัวมากขึ้น

ยกระดับความสามารถในการตรวจจับภัยคุกคามได้ตั้งแต่เริ่มต้นเกิดโดยใช้ Aruba IntroSpect Advanced Edition
Aruba IntroSpect  Advanced มีความสามารถในเรื่อง security ที่กว้างมากกว่า IntroSpect Standard ในกาตรวจจับการโจมตีโดยการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลจาก data sources ที่กว้างขวางและครอบคลุมมากกว่า ช่วยในการตรวจสอบเหตุการณ์ผิดปกติได้อย่างรวดเร็วขึ้น และปรับปรุงการตามล่าภัยคุกคาม การค้นหา และทำการวิเคราะห์ตรวจสอบร่องรอยเชิงลึก (deep forensics) ได้ดีขึ้น โดยประกอบด้วย machine learning model มากกว่า 100 models ทั้งแบบที่ต้องกำกับดูแลและไม่ต้องกำกับดูแล ทำให้สามารถทำ unmatched analytics และ ตรวจสอบร่องรอยจากข้อมูลที่เป็น packet , flow , logs ,alerts , endpoint และรวมถึง traffic ของอุปกรณ์พกพา คลาวด์ และอุปกรณ์ IoT ทั้งหมด เพิ่มความสามารถขององค์กรในการระบุความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผลชัดเจน
คุณลักษณะใหม่  ๆ  ของ IntroSpect  Advanced ประกอบด้วย:
ระบบรักษาความปลอดภัยอัฉริยะ (Smart Security) ด้วย Dynamic Machine Learning, ทำให้ทีม security สามารถทำการปรับแต่ง analytical model ของ IntroSpect ได้ง่ายโดยดูที่สภาพแวดล้อมของการโจมตีล่าสุดและจัดลำดับความสำคัญของการป้องกัน ประกอบด้วย “chaining”  ที่มี 100+ out-of-the box machine learning models ซึ่งสามารถนำมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเพื่อสร้าง detection scenarios และ จัดทำความสัมพันธ์ของคะแนนความเสี่ยงใหม่ ๆ ได้
จัดกลุ่ม อุปกรณ์พกพา คลาวด์ และ IoT โดยใช้ Device Peer Group: ใช้ความสามารถในการทำโปรไฟล์ของ ClearPass จัดกลุ่มอุปกรณ์เข้าเป็นกลุ่ม ๆ ที่เหมือนกันแม้จะรู้เพียง IP address ของมัน  อย่างเช่น ClearPass จะแยกประเภทว่าเป็นกล้องวงจรปิดหรือเซ็นเซอร์ในโรงงาน แล้ว IntroSpect จะเทียบพฤติกรรมของมันกับเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันตัวอื่น ๆ IntroSpect จะตรวจหาพฤติกรรมที่ผิดปกติของอุปกรณ์โดยเทียบกับตัวอื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกัน เป็นความสามารถที่สำคัญมากในการทำให้ UEBA สามารถทำงานได้ครอบคลุมทุกประเภทของอุปกรณ์ IoT ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขณะนี้
เข้าแก้ไขการโจมตีได้เร็วขึ้นด้วย Integrated Attached Response: ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ระบบความปลอดภัยเพื่อตอบโต้การโจมตี โดยกระตุ้นให้เกิดการตอบโต้ที่ ClearPass ในทันทีโดยตรงจาก IntroSpect console.
สร้างรากฐานของระบบเครือข่ายให้น่าเชื่อถือและปลอดภัยด้วย Aruba Secure Core
อุปกรณ์ในโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่ายทุกผลิตภัณฑ์ล้วนฝัง Aruba Secure Core ไว้ซึ่งมีความจำเป็นอย่างสูงในการป้องกันระบบเครือข่ายทุกระบบ ประกอบด้วย secure boot , embedded firewall , centralized encryption , deep packet inspection และ intrusion prevention  การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นเอกลักษณ์นี้ช่วยลดอันตรายจาก physical tempering  ขณะเดียวกันก็ทำการป้องกันและตรวจสอบการจราจรบนระบบเครือข่าย
การนำ Aruba IntroSpect UEBA และ Araba ClearPass เชื่อมเข้ากับ Aruba Secure Core ทำให้สามารถสร้างการป้องกันที่ต่อเนื่องตั้งแต่การค้นหาอุปกรณ์และการตรวจจับการเข้าถึงเพื่อโจมตีและทำการตอบโต้ ช่วยให้ลูกค้าของอรูบ้ามีความสามารถที่โดดเด่นในการตรวจจับการโจมตีและทำการตอบโต้โดยอัตโนมัติหรือวิเคราะห์หาแนวทางในการป้องกันทรัพย์สินที่มีคุณค่าขององค์กร ตั้งแต่การทำ network reauthentication ไปจนถึงการกักหรือทำการขึ้นบัญชีดำผู้ใช้และอุปกรณ์ที่เป็นภัยคุกตาม
โครงการ Araba Security Exchange : การป้องกันระบบอย่างครบวงจรครอบคลุมอุปกรณ์ของทุกผู้ผลิตที่อยู่ในระบบเครือข่าย
Aruba 360 Security Exchange เป็นโครงการที่ประกอบด้วยพาร์ทเนอร์และแหล่งเทคโนโลยีต่าง ๆ จาก IntroSpect Technology Partner program และ Aruba ClearPass Partner program มีโซลูชั่นด้าน security และโครงสร้างพื้นฐานชั้นนำมากกว่า 100 ผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการ ทำให้ลูกค้าและ channel partners ทำการตรวจสอบความสามารถในการทำงานร่วมกันได้ง่าย จึงสามารถสร้างระบบให้ใช้งาน (deploy) ได้เร็วและมั่นใจได้ ลูกค้าของอรูบ้ายังสามารถใช้ประโยชน์จากการลงทุนในระบบ security เดิมด้วยการเชื่อมต่อเข้ากับโซลูชั่นของ อรูบ้าได้อย่างราบรื่น เป็นผลดีอันเนื่องมาจากโซลูชั่นของอรูบ้ามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีความยืดหยุ่นจากการออกแบบมาให้เป็นระบบเปิด (open architecture)

เกี่ยวกับอรูบ้าบริษัทหนึ่งในเครือบริษัทฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์
อรูบ้าหนึ่งในเครือบริษัทฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์และเป็นผู้นำในการจัดหาโซลูชั่นระบบเครือข่ายที่ล้ำสมัยสำหรับองค์กรทุกขนาดทั่วโลก บริษัทเป็นผู้ผลิตโซลูชั่นด้านไอทีที่ช่วยเพิ่มพลังให้องค์กรในการให้บริการแก่ผู้ใช้รุ่นใหม่ที่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์พกพาผู้ซึ่งใช้ apps ต่าง ๆ ทางธุรกิจที่วางอยู่บนคลาวด์ในทุก ๆ ขั้นตอนของการดำเนินชีวิตทั้งในที่ทำงานและเรื่องส่วนตัว
เรียนรู้เพิ่มขึ้น เกี่ยวกับอรูบ้าได้ที่ http://www.arubanetworks.com ถ้าต้องการข้อมูลที่ล่าสุดตลอดเวลาสามารถติดตามโดยการ follow onTwitter และ Facebook สำหรับการพูดคุยทางเรื่องเทคโนโลยีล่าสุดเกี่ยวกับ mobility และผลิตภัณฑ์ของอรูบ้า เยี่ยมชม Airheads Social ที่ http://community.arubanetworks.com.โซลูชั่นสำหรับปีใหม่ – ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเหมาะสมสำหรับอนาคต


โดยคุณประคุณ เลาหกิตติกุล, ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยของบริษัทอรูบ้าหนึ่งในบริษัทของฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์

ปัจจุบันภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมากที่สุดในโลกโดยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วเป็นผลอันเนื่องมาจากการตื่นตัวในการใช้อุปกรณ์พกพาและการเพิ่มขึ้นของคนรุ่นยุคมิลิเนียน ผนวกการริเริ่มนโยบายของรัฐบาลประเทศต่างๆทั่วทั้งเอเชียที่สนับสนุนและผลักดันการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสังคมให้เป็นดิจิตอลในระดับกว้างขวาง (mass digitization) - จากนโยบาย Digital India ไปจนถึง Hong Kong Smart City Blueprint ในอนาคตการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะยิ่งขยายตัวมากขึ้น ด้วยการเข้ามาของ(1) ทุนและผลประโยชน์ของจีนจะเข้ามาเป็นตัวกระตุ้นช่วยผลักดันการเติบโตทางเทคโนโลยีของภูมิภาคนี้ต่อไป

สำหรับประเทศไทยรัฐบาลได้ผลักดันตัวแบบนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจที่เรียกว่า Thailand 4.0 ขึ้นมาโดยมุ่งหวังว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้มากยิ่งขึ้นจะเป็นตัวผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไป บางส่วนของนโยบายนี้ประกอบด้วยการขยายความสามารถทางเทคโนโลยีหลัก ๆ ดังเช่น เทคโนโลยีชีวะภาพ เทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ยิ่งกว่านั้นตัวแบบนี้ยังเน้นผลักดันให้ทำการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเชื่อมต่อทั้งหลายของประเทศให้ดีขึ้น และเพิ่มความสามารถให้แก่องค์กรธุรกิจท้องถิ่นด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและความสามารถในการผลิตของธุรกิจ

ในขณะเดียวกัน สาธารณะชนคนไทยก็ยอมรับการปรับตัวเป็นดิจิตอลมากขึ้น การมีการเชื่อมต่อและอุปกรณ์พกพาเป็นเรื่องปกติธรรมดาของคนในยุคมิลิเนียมแล้ว ซึ่งคิดเป็น 32 % ของประชากรทั้งประเทศ จากรายงานงานวิจัยของ Frost & Sullivan คาดการณ์ว่าการใช้จ่ายใน IoT ของประเทศไทยจะขยายตัวอย่างรวดเร็วจนถึง 973.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ (2) (ประมาณ 32,000 ล้านบาทไทยที่อัตราแลกเปลี่ยน 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ฯ ) ในปี 2020 (พ.ศ. 2563)

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนเป็นดิจิตอลมักตามมาด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมทาง IT ที่ซับซ้อน เมื่อรัฐบาลหรือองค์กรเอกชนนำเทคโนโลยีอย่างเช่น hybrid cloud, the internet of Things (IoT) และปัญญาประดิษฐ์มาใช้ร่วมกัน ยิ่งกว่านั้นเมื่อสภาพแวดล้อมทาง IT มีความซับซ้อนมากขึ้นยอมเพิ่มความอ่อนไหวต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์มากขึ้นตามไปด้วย เห็นได้จากการโจมตีโดย ransomware ที่ชื่อ WannaCry และ Petya เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา อาชญากรรมทางไซเบอร์ได้พัฒนาขึ้นไปมากและในปัจจุบันมีอันตรายสูงถึงขั้นทำให้โลกทั้งโลกปั่นป่วนกันไปหมด

ภัยคุกคามเหล่านี้ดูเหมือนว่าจะอยู่ใกล้ตัวเอามาก ๆ เพราะว่าองค์กรต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียกว่า 80% เห็นว่าตัวเองมีโอกาสถูกโจมตีมากกว่าองค์กรในภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก(3) แม้ว่า UN Global Cybersecurity index จะให้ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์จัดอยู่ในประเทศที่มีความปลอดภัยทางไซเบอร์สูงในระดับสามอันดับต้น ๆ ในการในรายงานปี 2017 แต่ประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียอย่างเช่น จีน อินเดีย ไต้หวัน และเวียดนามล้วนได้รับความเสียหายค่อนข้างสูงจากการโจมตีของ WannaCry ตามข้อเท็จจริงแล้วครึ่งหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์ที่ถูกโจมตีในสองวันแรกอยู่ในประเทศจีน ตามรายงานของ National Computer network Emergency Response Centre ของจีนเอง

เมื่อองค์กรต่าง ๆ ต้องมุ่งมั่นให้โซลูชั่นที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของตน พวกเขาจะมั่นใจได้อย่างไรว่ายังคงสามารถรักษาระดับการให้บริการที่รวดเร็ว มีความปลอดภัยสูง มีผลกระทบที่ดีและทันต่อความต้องการของลูกค้า ? ต่อไปนี้เป็นโซลูชั่นใหม่ 4 ประการในปีใหม่สำหรับธุรกิจทั้งหลายที่จะต้องมีในรายการ checklist ที่จำเป็นต้องมีของตน

ปีใหม่ เราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่ (New year, new you)

ก่อนที่เราจะพิจารณาแนวโน้มของสภาพแวดล้อมในระดับมหัพภาคเราจำเป็นต้องมองทบทวนและตรวจสอบภายในองค์กรของเราก่อน

ในโลกที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ การทำระบบ IT ให้เป็นอัตโนมัติและนำบริการบนระบบคลาวด์มาใช้งานกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสามารถให้ธุรกิจปรับตัวตามทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากนี้ การใช้อุปกรณ์พกพาอย่างแพร่หลายได้เปลี่ยนธรรมชาติของการเข้าถึงระบบ IT ให้จำเป็นต้องสามารถรองรับอุปกรณ์หลากหลายที่แต่ละคนมีโดยการเข้าจากสถานที่ใดก็ได้ซึ่งไม่สามารถกำหนดคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ต้องรองรับการจราจรของข้อมูลบนระบบเครือข่ายในรูปแบบใหม่ ๆ การเข้าสู่ระบบเครือข่ายของอุปกรณ์ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนและสภาพแวดล้อมทาง IT ที่สลับซับซ้อนแต่อ่อนไหวต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยปราศจากขอบเขตด้านการรักษาความปลอดภัย

ตามรายงานของ Frost & Sullivan พบว่ามีเพียง 4.3 % ขององค์กรในภูมิภาคเอเชียที่เชื่อว่าตนเองสามารถยืดหยัดต่อสู้กับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ ในทำนองกลับกันเท่ากับเป็นการชี้ให้เห็นว่าองค์กรส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้ไม่มีความมั่นใจในความระดับความพร้อมของระบบป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์ของตน(4) ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งใน 25 ประเทศระดับต้น ๆ ของโลกที่ติด malware (5) โดยมีมากกว่า 5 ล้านอุปกรณ์ที่ติด malware ข้อมูลจาก Microsoft Digital Crimes Unit สถาปัตยกรรมระบบเครือข่ายแบบดั้งเดิม(legacy) สร้างมาเพื่อรองรับยุค client-server ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับรองรับความต้องการในปัจจุบันขององค์กรต่าง ๆ และลูกค้าที่ต้องการให้สามารถรองรับการใช้อุปกรณ์พกพา IoT และทำงานได้บนระบบคลาวด์ทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้จำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้ระบบเครือข่ายแบบใหม่ที่เป็น intelligent core system เพื่อจะสามารถรองรับโอกาสและความท้าทายทางธุรกิจใหม่ ๆ ได้ องค์กรธุรกิจจำเป็นต้องทำระบบเครือข่ายของตนให้ทันสมัย ผนวกระบบมีสายและไร้สายเข้าด้วยกันเป็นระบบเดียว นำเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้เพื่อเปลี่ยนที่ทำงานให้เป็นดิจิตอล ในปี 2018 (พ.ศ.2561) องค์กรส่วนมากจะต้องมี intelligent core system ซึ่งค่อนข้างยืดหยุ่น มีระบบปฏิบัติการณ์ที่สามารถเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมได้เต็มที่ตามต้องการและระบบรักษาความปลอดภัยที่สามารถครอบคลุมทุกระดับการใช้งาน และยังคงเป็นระบบเครือข่ายที่สามารถขยายได้ตามความต้องการและง่ายในการบริหารจัดการอีกด้วย

ทำอย่างอาจได้อย่างอื่นที่คาดไม่ถึง (What goes around might not always come around)

ก้าวเดินเล็ก ๆ ที่ผิดพลาดในวันนี้อาจมีผลร้ายในขนาดที่มโหฬารในอนาคต สะท้อนภาพการรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย ช่องโหว่เล็ก ๆ ช่องหนึ่งหรือการมองข้ามจุดเล็ก ๆ ในบางมาตรการรักษาความปลอดภัยสามารถนำไปสู่การรั่วไหลของข้อมูลอย่างมโหฬารจนเป็นข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์ (headline-grabbing data breach) ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างความมั่นใจว่ามีความสามารถในการมองเห็นที่ชัดเจนและโปร่งใสครอบคลุมทุก ๆ ส่วนขององค์กรในการสร้างศักยภาพเพื่อป้องกันการโจมตีใด ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ขณะที่บริษัทมากกว่าครึ่งในภูมิภาคเอเชียนำเทคโนโลยี IoT เข้ามาใช้งานในปัจจุบัน แต่กลับพบว่ามีถึง 84 % ของบริษัทเหล่านี้เคยประสบกับการโจมตีและการรั่วของระบบรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์ IoT(6) ดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า IoT นั้นเองเป็นตัวนำความท้าทายและภัยคุกคามตัวใหม่มาให้องค์กร และทุกองค์กรจะต้องตื่นตัวระมัดระวังต่อภัยคุกคามใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อข้อมูลและทรัพยากรทาง IT โดยผ่านอุปกรณ์ IoT

คำถามคือจะนำกลยุทธ์ความปลอดภัยสำหรับ IoT ที่ดีที่สุดมาใช้ได้อย่างไร องค์กรจำเป็นต้องระบุลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ละเอียดมากขึ้นและกำหนดการใช้งานตามบทบาทของผู้ใช้เป็นส่วน ๆ สำหรับการเข้าสู่ระบบเครือข่าย รวมทั้งทบทวนการเปลี่ยนแปลงในการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย (campus design) ทั้งหมด กลยุทธการรักษาความปลอดภัยขององค์กรสำหรับ IoT ต้องรวมถึงการสร้างโพลิซี่โดยอัตโนมัติที่สามารถระบุว่าอุปกรณ์ไหนสามารถเชื่อมต่อเข้ามาได้ สามารถเข้าถึงข้อมูลและแอพพลิเคชั่นอะไรได้บ้าง และใครมีอำนาจในการบริหารจัดการและดูแลรักษาอุปกรณ์เหล่านี้ นั่นหมายถึงจะต้องมีโซลูชั่นที่สามารถรักษาความปลอดภัยให้แก่ธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานของ IOT ขององค์กรผ่านแนวคิดต้องปิดช่องโหว่บนคลาวด์ให้หมด (closed-loop approach) ดังเช่นการใช้ Aruba 360 Secure Fabric มาช่วยเพิ่มความสามารถในการมองทะลุปรุโปร่งถึงพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในช่วงเวลาต่าง ๆ อันเป็นกุญแจที่สำคัญมากในการสร้างกลยุทธระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับ IoT อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

เล่นซ่อนหา (Hide and seek)

เป็นเรื่องง่าย ๆ ที่เราอาจจะพลาดโอกาสดี ๆ ที่ซ่อนอยู่โดยการใช้ระบบดั้งเดิม ๆ ต่อไป แต่ในสภาพบรรยากาศที่การแข่งขันทางธุรกิจสูงขึ้นเรื่อย ๆ การสร้างความผูกพันกับลูกค้า(customer engagement) ได้แบบตอบสนองทันที (real time) และสะดวกกลายเป็นการสร้างความแตกต่างที่มีผลต่อธุรกิจอย่างสูง มีธุรกิจมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่มองหาโอกาสใหม่ ๆ โดยใช้ผลิตภัณฑ์บริการอ้างอิงสถานที่ (location-based services) ใช้การวิเคราะห์และการสร้างความผูกพันกับลูกค้าแบบเรียลไทม์

ยิ่งธุรกิจต้องการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สร้างโอกาสในการผูกพันกับผู้ใช้ให้มากขึ้น และลดต้นทุนค่าใช้จ่าย การใช้บริการอ้างอิงสถานที่และการวิเคราะห์ยิ่งจะถูกใช้มากขึ้นเรื่อย ๆ หน่วยงาน IT ในองค์กรธุรกิจค้าปลีก ดูแลสุขภาพ และองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ต้องการที่จะมีความสามารถในการระบุรูปแบบการจราจรบนระบบเครือข่าย การใช้พื้นที่และทรัพยากรทาง IT ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ให้ได้ดีขึ้น

ตัวอย่างการใช้ระบบติดตามทรัพย์สิน (asset tracking) ที่ใช้ง่ายและสะดวกสำหรับธุรกิจบริการดูแลสุขภาพ ค้าปลีกและคลังสินค้าเป็นสิ่งที่หลาย ๆ องค์กรต้องใช้ การใช้ Bluetooth Low Energy (BLE) เข้ามาใช้ร่วมกับ access point แบบไร้สายอย่างเช่น Aruba Tags จะช่วยเพิ่มความสามารถที่มีผลโดยตรงต่อธุรกิจและการสร้างความผูกพันกับผู้ใช้โดยไม่จำเป็นต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานระดับที่สองที่ค่อนข้างแพงขึ้นมารองรับ (an expensive secondary infrastructure)

ไปเร็วขึ้นหรือไม่ก็กลับบ้านไปเลย (Go fast or go home)

โมเดลและเทคโนโลยีต่าง ๆ ทางธุรกิจใหม่ ๆ ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่ความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่เป็นจริงเสมอ ธุรกิจต่าง ๆ ต้องการพาร์เนอร์ที่จะมาช่วยเพิ่มเติมและขยายความสามารถในการผูกพันกับลูกค้าผ่านดิจิตอล (digital engagement) ในปี 2018 เราได้สร้างมาตรฐานใหม่ ที่เรียกว่า 802.11ax - เป็นมาตรฐานใหม่ของระบบ LAN ไร้สาย – เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาการผูกพันกับผู้ใช้ที่ปลายทาง (end user engagement) ลองจินตนาการถึงความเร็วที่สูงขึ้น 4 ถึง 10 เท่า - นั้นคือสิ่งที่ 802.11ax สัญญาจะทำให้เป็นจริง ตามรายงานการศึกษาของ The State of Online Retail Performance(7) พบว่าเวลาโหลดเว็บเพจที่ช้าลง 2 วินาทีในเว็บ e-commerce ส่งผลร้ายทำให้อัตราการดูเว็บไซต์เพียงหน้าเดียวแล้วจากไป (bounce rates) สูงขึ้นถึง 103 % มาตรฐาน 802.11ax ไม่เพียงทำให้การเข้าถึงเร็วขึ้นเท่านั้น การเข้าถึงในสถานที่ที่คนเข้ามาใช้มาก ๆ จะไม่สะดุดช้าลงและยังคงรวดเร็วอย่างต่อเนื่องไหลเลื่อน

สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจคือความเข้าใจการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้ (users interact) ธุรกิจสามารถลงทุนไปในเครื่องมือที่ก้าวหน้ามาก ๆ แต่มันในสายตาของผู้ใช้ต้องน่าสนใจและใช้ง่าย จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพึ่งคู่ค้าทางเทคโนโลยีที่สามารถให้สถาปัตยกรรมที่มีบริการที่สามารถตระหนักรู้ถึงบริบท (context aware service) ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับว่า ผู้ใช้เป็นใคร? ทำอะไร? และอย่างไรในระบบเครือข่าย? และสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้เสริมสร้างความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและคุณภาพการให้บริการของแอพพลิเคชั่นให้ดีขึ้นและยืดหยุ่นสามารถครอบคลุมในทุก ๆ ส่วนของระบบเครือข่าย รวมทั้งบริการจากผู้ผลิตรายอื่น ๆ ได้ด้วย

เทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นด้วยอัตราความเร็วของแสง และในทางเดียวกันต่างต้องยอมรับว่าภัยคุกคามก็เพิ่มความซับซ้อนตามอัตราการเพิ่มของ IoT ในอัตราเดียวกันเช่นกัน ด้วยการวิเคราะห์แนวโน้มและการคาดการณ์ต่าง ๆ ล้วนทำเพียงไม่เกิน 3 เดือนในปัจจุบัน องค์กรต่าง ๆ จำเป็นต้องเตรียมตัวป้องกันภัยคุกคามใกล้ตัวในระบบเครือข่ายที่คาดไม่ถึงและจะต้องเลือกใช้ระบบเครือข่ายที่ถูกทดสอบแล้วว่าพร้อมจะต่อสู้ป้องกันภัยเหล่านี้ในอนาคต การที่ Aruba มีโซลูชั่นที่พร้อมส่งเสริมการใช้อุปกรณ์พกพา (mobility) และความคล่องตัว (agility) ในการปรับเปลี่ยนขององค์กร ขณะเดียวกันมีความก้าวหน้าที่พร้อมจะสู้กับภัยคุกคามที่ซับซ้อนมากขึ้นนี้ด้วย – องค์กรต่าง ๆ จำเป็นต้องทำเพียงก้าวแรกก้าวเดียวคือเลือกเรา

เหนือกว่าอื่นใด ในบรรยากาศที่การแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆเงินลงทุนทุกบาททุกสตางค์ล้วนมีค่าและไม่มีใครต้องการที่จะปล่อยให้เงินของตนรั่วไหลไปอีกหลายล้านอย่างสูญเปล่าหลังจากอุตส่าห์ลงทุนป้องกันภัยคุกคามไปแล้ว ซึ่งจะส่งผลต่อตัวเลขผลกำไร/ขาดทุนในบรรทัดสุดท้ายของงบการเงิน

Comments