สภากาชาดไทยเปิดตัวสติกเกอร์ภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุด แชทได้บุญ แชร์ได้กุศล (Chat & Charity)

สติกเกอร์ลาย Chat & Charity โดยงานออกแบบของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อการกุศลทั้งนี้รายได้ทั้งหมดจะมอบให้สภากาชาดไทยเพื่อ นำไปใช้ในงานด้านการกุศลต่างๆ

สติ๊กเกอร์ชุด Chat & Charity นี้มีสติ๊กเกอร์อยู่ด้วยกัน 16 ลาย ซึ่งสมเด็จพระเทพฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สภากาชาดไทยและ LINE (ประเทศไทย) จัดทำเป็นสติ๊กเกอร์และเผยแพร่ให้ประชาชนได้ดาวน์โหลดกันในราคา $1 (ราว 30 บาท) หรือ 50 LINE coins
รายได้ทั้งหมดที่ได้จากการขายสติ๊กเกอร์ชุดนี้จะถูกนำไปบริจาคให้สภา กาชาดไทย เพื่อสมทบทุนในการสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ พันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี โรงพยาบาลบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ Line Sticker Shop  ชื่อชุด แชทได้บุญ แชร์ได้กุศล (Chat & Charity) ตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค. 2557 จนถึงวันที่ 3 มี.ค. 2558

Comments