Posts

ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล เกตเวย์ คว้ามาตรฐานISO 9001-2008 รับรองคุณภาพบริการ พร้อมชูโครงการร่วมมือไทย-จีน-สิงคโปร์ “แฮนด์ อิน แฮนด์” ของกลุ่มทรูเพื่อยกระดับศักยภาพธุรกิจสู่มาตรฐานสากล

บก.ปอศ. โชว์ผลงานยอดเยี่ยมในไตรมาสแรก ตรวจค้นองค์กรธุรกิจพบคอมพิวเตอร์กว่า 617 เครื่องติดตั้งใช้งานซอฟต์แวร์เถื่อนมูลค่ากว่า 97 ล้านบาท