ซัมซุง ผนึกกำลัง สวทช. จัดอบรมสร้างพลังครู “เส้นทางสายอาชีพสะเต็ม” ใช้นวัตกรรม Samsung Career Discoveryแนะแนวเด็กมัธยมต้น ‘ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ’
ซัมซุง ร่วมมือ สวทช. จัดอบรมสร้างพลังครู “เส้นทางสายอาชีพสะเต็ม” ด้วยนวัตกรรมSamsung Career Discovery ‘ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ เน้นบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ถ่ายทอดให้ครูผู้สอนนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียน เพื่อแนะแนวนักเรียนมัธยมต้นสู่การค้นพบศักยภาพของตัวเองและสามารถวางแผนเลือกสายการเรียนให้สอดคล้องกับอาชีพเป้าหมาย เตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต
นายวาริท จรัณยานนท์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เปิดเผยว่า นวัตกรรม Samsung Career Discovery ‘ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ’ ภายใต้โครงการเพื่อสังคม Samsung Smart Learning Center “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต” ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้เยาวชนไทยได้มีเครื่องมือในการค้นหาทักษะที่ตนเองถนัดอย่างรอบด้าน ผ่านแบบสำรวจพหุปัญญา และได้รับข้อมูลอาชีพผ่านวีดิทัศน์แนะนำอาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ กว่า 30 อาชีพ จากบุคคลต้นแบบในสายอาชีพนั้น
เด็กจะได้เห็นมุมมองของอาชีพต่างๆ และมีข้อมูลสำหรับการวางแผนเรียนต่อ เพื่อก้าวไปสู่อาชีพที่ตนเองสนใจได้
ในอนาคต
การจัดอบรมครู เส้นทางสายอาชีพสะเต็มเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดย บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ครูผู้สนใจแนวทางการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ได้รู้จักนวัตกรรม Samsung Career Discovery และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียน สามารถจัดกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียนได้อย่างเหมาะสม ทั้งยังเป็นแนวทางขยายความรู้เรื่องสะเต็มศึกษาที่สอดคล้องกับอาชีพในยุคปัจจุบัน และเป็นวัตถุดิบทางปัญญาที่จะติดตัวเด็กนักเรียนไปตลอดดร.ฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความสำคัญของการค้นพบตัวเองและความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “สิ่งสำคัญในชีวิตของเยาวชน คือ การได้ค้นพบว่าเขารักอะไร ถนัดอะไร ความฝัน
ในอนาคตต้องการเป็นอะไร และความร่วมมือในการจัดการอบรมครูครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นประโยชน์มาก ครูสามารถนำไปใช้แนะแนวทางนักเรียนผ่านการค้นพบตัวเองได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ปัจจุบันครูไม่ได้ทำหน้าที่แค่ป้อนความรู้ให้กับเด็กเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญคือการเป็นโค้ชชิ่ง ทำอย่างไรที่คุณครูจะพาเด็กไปรู้จักอาชีพต่างๆ ที่มีอยู่มากมาย
ทำอย่างไรเด็กถึงจะรู้ว่าตัวเองถนัดอะไร ซึ่งซัมซุงได้นำนวัตกรรม 
Samsung Career Discovery นี้เข้ามา ถือได้ว่าตอบโจทย์ที่จะช่วยให้คุณครูได้พาเด็กค้นหาตนเอง และเห็นบุคคลต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ เป็นตัวอย่างให้เด็กๆ ได้ตามรอย”


ครูมนัสพร วงษ์ทองทิว ครูจากโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมกล่าวว่า “เด็กบางคนไม่รู้ว่าตัวเองว่าตนเองถนัดอะไรส่งผลให้เขามองไม่ออกว่าตัวเองควรเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปในทิศทางไหน แต่กิจกรรมในครั้งนี้เราได้ลองใช้เครื่องมือของซัมซุงที่จะช่วยให้เด็กค้นพบความสามารถของตัวเอง
ซึ่งเครื่องนี้มือนี้จะช่วยให้ครูรู้ด้วยว่าควรจะเสริมทักษะความรู้อะไรให้เด็กบ้าง”ครูสุปราณี มงคลล้ำ ครูจากโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์ สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการไม่เห็นทักษะที่ตนเองถนัด “มีเด็กมัธยมต้นหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าจบ ม.3 แล้วจะเรียนต่อในสายไหน
ผู้ปกครองมักจะให้ลูกของตนเรียนในแผนวิทย์-คณิต ถ้าเด็กมีโอกาสได้รู้ว่าตนเองถนัดหรือชอบอะไรเป็นข้อมูลพื้นฐานให้ผู้ปกครองทราบ ก็จะช่วยให้มีทางเลือกที่มากขึ้น และปัจจุบันมีอาชีพเกิดใหม่มากมายที่น่าสนใจ ถ้าเว็บแอปพลิเคชันซัมซุง ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ มีความแพร่หลายออกไปก็จะช่วยคุณครูและผู้ครองพัฒนาทักษะของเด็กได้”นวัตกรรม Samsung Career Discovery ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ’ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 จนถึงปัจจุบันมียอดผู้ใช้งานกว่า 6 แสนคน ซึ่งถือเป็นความสำเร็จในการที่ซัมซุงสามารถนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง และแนะแนวอาชีพให้กับเด็กนักเรียนได้ โดยในปีนี้ซัมซุงมีโครงการจัดทำวิดีทัศน์อาชีพให้ตอบโจทย์ความต้องการของเด็กๆ เพิ่มขึ้น สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.samsungslc.org/scd และสำหรับการอบรมครูครั้งต่อไป ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.samsungslc.org หรือwww.facebook.com/samsungslc

Comments